Riedel Communications

Firma Riedel Communications, založená v roku 1987, navrhuje, vyrába a dodáva inovatívne real-time siete pre obraz, zvuk a komunikáciu. Jej produkty sa používajú v telvíziach, pro-audio, koncertoch, športových udalostiach, divadlách a bezpečnostných aplikáciach po celom svete. Firma je známe pre svoje novátorstvo v oblasti digital audio matrix systémov a real-time network technológii po optických vláknach. Riedel sídli v meste Wuppertal, Nemecko a zamestnáva viac ako  450 ľudí na19 miestach vo svete.