Kula

Kula je produkčná obrazová strižňa firmy S-A-M dostupná v konfigurácii s 1 alebo 2 M/E a podporou pre prácu v HD, SD, 1080p a 4K formáte.
Hlavná jednotka má výšku 2U a pre ovládanie je možné použiť jeden z troch vyrábaných panelov, vrátane panelu so šírkou 19” vhodného pre mobilnú výrobu.

Kula sa dodáva v týchto konfiguráciach:
  • 2M/E HD/SD prepínateľná do 1M/E 4K
  • 1M/E HD/SD
  • 1M/E 4K

Výkonné M/E

Kula obsahuje najvýkonnejší M/E procesor na trhu. Každý M/E má 4 kľúče s 2 resize procesormi vrátane split dual tile módu a 6 kľúčovacími vrstvami, dedikovanou animačnou prelínačkou klipov Mav Trans a A/B pozadím.

Sub M/E ako dodatočné M/E

Kula ponúka naviac dodatočné M/E, ktoré môžete použiť spolu so štandardným M/E. Ponúka 2 kľúče, ktoré môžete priradiť k 2.5D DVE resize procesoru ponúkajúcemu ďaľšie 3 kľúčovacie vrstvy a A/B pozadie pre kreatívnu produkciu, bez toho aby ste „spotrebovali“ štandardné M/E.

Priraditeľné downstream kľúče

Kula obsahuje 4 plávajúce DSK, ktoré môžete nezávisle priradiť k ľubovoľnému výstupu alebo použiť ako downstream na ľubovoľnom M/E. Obsahujú aj resize procesory, takže môžete vytvoriť až 8 kľúčovacích vrstiev.

Výstup v rôznych štandardoch

Vďaka technológii FormatFusion 3 môže Kula poskytnúť výstup v rôznych štandardoch súčasne (HD, SD, 1080p a 4K).

Multiviewer rovnako výkonný ako Kahuna

Interný multiviewer so 4 hlavami a 12 obrazovými dlaždicami v Kule ponúka flexibilitu pre vytvorenie vlastných náhľadových okien potrebných pre živú produkciu.

Najväčší Clipstore

Produkčná réžia Kula má najväčší interný clipstore vo svojej kategórii. Kula poskytuje 10 výstupov z clipstore s 8GB RAM a až jednu minútu nekomprimovaného HD obrazu.

Veľa vstupov a výstupov

Aj keď má Kula veľkosť len 2RU, stále ponúka množstvo vstupov a výstupov. Až 36 vstupov a 12 priraditeľných výstupov robí z nej veľmi praktickú produkčnú réžiu. A pre ešte väčšiu felxibilitu obsahuje Kula 6 obojsmerných portov, ktoré môžete priradiť k ľubovoľnému vstupu alebo výstupu.

Podpora pre zmiešanú SD/HD výrobu

Ak máte materiál v SD a vaša výroba je v HD, Kula si ľahko a efktívne poradí s obidvoma formátmi Vďaka internej konverznej technológii FormatFusion 3, ktorá získala množstvo ocenení, Kula konvertuje štandardy automaticky.

Vyrábajte súčasne v 4K aj HD

Všetky funkcie až do 3Gbps formátov pracujú bez kompromisov. Pre prácu v 4K sa používa quad link mód, ktorý je dostupný len konfigurácii Kula 2 M/E v nastavení pre 1 M/E 4K s dedikovanými 4K kľúčmi, 4K prelínačkami a 4K clipstormi.

Ovládací panel pre priame ovládanie a pomocou makier

Pre Kula réžiu sú určené 1 a 2 M/E panely. Ponúkajú až 16 alebo 24 tlačidiel pre crosspointy, oddelené ovládanie kľúčov a prelínačiek a priraditeľné tlačidlá makier s OLED displejmi pre jasnú a zrozumiteľnú identifikáciu. Pre absolútnu flexibilitu môžete k réžii ešte pripojiť až 8 externých Kahuna Maverik modulárnych panelov.