Media Links

Media Links je svetovou špičkou v prenose médií, špecializujúcou sa na IP-based riešenia pre významné podujatia ako sú Olympijské hry a Majstrovstvá sveta vo futbale. Spoločnosť ponúka inovatívne technológie ako je napríklad platforma Xscend, navrhnutá na efektívnu správu a doručovanie mediálneho obsahu cez globálne siete. Ich produkty, vrátane mediálnych brán a prepínačov, podporujú rozlíšenie až do 4K UHD a sú optimalizované pre nízku latenciu a vysokú spoľahlivosť, čo je nevyhnutné pre živé vysielanie. Firma Media Links bola založená v roku 1993 v Japonsku. Media Links ponúka pokročilé produkty IP technológie s využitím kompresie JPEG-XS s ultra-nízkoou latenciou. Ichprodukty sú navrhnuté tak, aby poskytovali bezchybnú kvalitu a spoľahlivosť pre živé prenosy, zvládajúc prenos videa, zvuku a dát s redukovaným využitím šírky pásma a minimálnou latenciou. Táto schopnosť zaručuje, že vysielatelia môžu doručovať živý obsah z globálnych udalostí pre publikum bezproblémovo a nákladovo efektívne.
Media Links