Sme partnerom Media Links pre Slovensko a Čechy

Stali sme sa partnerom firmy Media Links pre Slovenskú a Českú republiku. Produkty firmy Media Link pre prenos zvuku a obrazu cez IP siete s kodekom JPEG-XS využijete všade tam, kde je vyžadovaná vysoká kvalita, ultra nízka latencia (menej ako 1 frame) a vysoká spolahlivosť.

Media Links announced partnership with SUNTEQ.