Kontakty

SUNTEQ spol. s r. o.
Adresa Vajnorská 89, 831 04, Bratislava, Slovenská Republika
IČO 302 264 06
DIČ SK2020453171
Registrácia OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 91360/B
Telefón (+421) 02-43 634 664 až 666