MediaKind

MediaKind poskytuje platformu ako službu. Firma dodáva platformy pre média, dekódovanie a spracovanie obrazu, ukladanie dát, menežment, moduláciu a riadiace systémy.